Copyright

COPYRIGHT

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De Spannevogel is enkel bestemd voor eigen of intern gebruik. Hierbij is het niet toegestaan om de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Spannevogel niet toegestaan om deze website op andere wijze te verveelvoudigen door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen.

MERKEN

Zonder schriftelijke toestemming van de Spannevogel is het niet toegestaan gebruik te maken van de woord- en beeldmerken op deze site.

INFORMATIE OP DE WEBSITE

Voor meer informatie kan je contact opnemen met onze klantenservice.

De Spannevogel
naar top